Start

SKYDDAT BOENDE


FÖR FLICKOR UTSATTA


FÖR HEDERSRELATERAT


VÅLD OCH FÖRTRYCK


KORT OM AKACIA


Akacia erbjuder skyddat boende på HVB och stödboende. På Akacia HVB tar vi emot flickor och unga kvinnor, 14–19 år, som behöver lämna en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder dem skydd och en plats att läka. Vi finns i Skåne och tar emot placeringar från hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi säkra transporter till och från våra lokaler.

Copyright @ All Rights Reserved