HVB och skyddat boende

HVB OCH STÖDBOENDE


VI HAR FLERA BOENDEFORMERHVB


Vi har tio boenderum, gym, bibliotek, ateljé samt flera större vardagsrum för umgänge. Vår trädgård är stor och erbjuder många aktiviteter.

 

Akacia kännetecknas av en familjär stämning, engagemang, trygghet, stöd, säkerhet, uppmuntran och utmaning. Vi arbetar för att rusta ungdomen för ett liv i självständighet där hon tar ansvar för sin egen trygghet och säkerhet. I vardagen fokuserar vi på att skapa gemenskap och sammanhang för att bryta isolering och utanförskap.

 

Stödboende


Vårt stödboende består av lägenheter centralt placerade i tätort. I lägenheten erbjuds stöd av personal och kontaktmöjlighet dygnet runt. Stöd och skydd anpassas efter behov. Ungdomen träffar regelbundet sin kontaktperson som följer den boende i utvecklingen. Behoven kan handla om mående, socialt stöd, skolarbete eller rent praktiska saker. Vi arbetar målmedvetet med att skapa relationer och värme, eftersom vi tror att det behövs för att en människa ska växa och inte känna sig isolerad.

Copyright @ All Rights Reserved