PersonalPERSONAL


VI HAR BRED KOMPETENS


På Akacia har flertalet medarbetare en akademisk utbildning från högskola och universitet, och i personalgruppen finns sammantaget en bred erfarenhet från en mängd verksamhetsområden. Vi har bland annat följande kompetenser:


• Socionomer

• Beteendevetare

• Pedagoger


Med vår engagerade personal erbjuder vi en hemlik miljö där ungdomarna kan känna sig trygga och ges möjlighet att knyta an. All personal får regelbundet handledning och vidareutbildning. Samtlig personal har vidareutbildning inom TMO (traumamedveten omsorg), lågaffektivt bemötande, coachande förhållningssätt, motiverande samtal, ledarskap, konflikthantering, sexualitet, komplex traumatisering, PTSD och hedersutsatthet.

Copyright @ All Rights Reserved